SKAFFA

HANDSPRIT OCH ANDRA FÖRNÖDENHETER

Sedan dagen då utbrottet startade:

FAKTA KRING

HANDSPRIT

Desinfektionssprithandsprit eller alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, är en typ av desinfektionsmedel som främst används inom vård och omsorg för att undvika överföring av smitta. Handsprit finns både i lättflytande form och i gelform. Alkoholhalten varierar mellan 60 och 85 volymprocent och vanligast i Norden är produkter med en etanolhalt på cirka 70 volymprocent. I exempelvis i USA används ofta olika propanoler. I samhället utanför vård och omsorg som arbetsplatser utan patientkontakt, skolor och i hemmen rekommenderas att händerna tvättas med tvål och vatten i stället för desinfektionssprit bland annat på grund av risker för förgiftningar och brandfara.

Vi erbjuder bland annat handsprit

Du kan köpa handsprit hos oss enligt ovan! Du kan faktiskt köpa handsprit på en mängd olika platser. Du kan till exempel köpa handsprit i små flaskor hos både små webbutiker och ett flertal etablerade apotek.

Då kanske man ska fråga sig varför man ska handla just här? Svaret på den frågan är mycket enkel; information! Här samlas information, tips och vägledning kring handhygiend, hygien och artiklar kring vården i stort. Faktum är att vi inte har något eget lager utan bara hänvisar vidare till särskilt bra produkter och tjänster som vi rekommenderar! Därför ska du shoppa loss på handsprit.shop.

När ska man köpa handsprit?

Du kan handla handsprit handsprit vid många tillfällen. Du kan köpa det när många är sjuka, men också i förebyggande syfte. Hygiensartiklar är bra att ha hemma. Tänk på att handsprit som återfuktar dina händer är särskilt bra att ha. Detta gör till exempel populära DAX. DAX används av sjukhus och hos vårdcentraler i Sverige. Många har den nu hemma också. Detta och flera andra märken säljs relativt billigt, så många kan handla den när den finns tillgänglig hos Apoteket. Du bör köpa det när du är utsatt för en infektionsrisk eller för att preppa hemma. Kom ihåg att du bör också köpa tvål också för att få maximal verkan på handspriten. Har du inte tvättat och torkat händerna innan så är den inte lika effektiv. Man ska bara köpa den som ett komplement.

Köp handsprit vid pandemier

Handspriten har använts och sålts i stor utsträckning både vid pandemier och epidemier. Rädslan är stor vid dödliga utbrott, därför preppar människor i synnerhet de som har råd i I-länder. Det förekommer att vissa bunkrar upp med mat, handdesinfektion, munskydd och ibland också andra läkemedel. 

Detta är ganska typiskt vid smittspridning av influensaliknande sjukdomar. Desto större spridning och desto större rädslan är för att bli smittad, ju större är efterfrågan på handspriten.

Coronautbrottet 2020

I skrivande stund pågår ett Coronautrbott. Coronaviruset spreds från Kina och anses nu vara en "pandemi". Det har även börjat inkomma bekräftade fall i Sverige. Den 3:e mars har redan människor inskjuknat från bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala. Handspriten har en viss skyddseffekt. Viruset är luftburet, men man kan desinficera ytor och fysiska ting för att undgå smitta. Man sänker smittorisken med hjälp av handspriten, därför är också väldigt populärt att köpa. Priserna på nätet kan dessutom många gånger vara bättre in närbutiker eller lokala Apotek. Efterfrågan på handsprit kommer antagligen att öka så passa på innan den tar slut. Skulle den vara slut så är det beställningsvara och det inkommer in efter en viss väntetid.

Svininfluensan 2009

I samband med svininfluensaepidemin 2009 ökade försäljningen av handsprit kraftigt. På vissa platser ökade försäljningen så mycket att handspriten tog slut på apoteken. Många vanliga butiker började sälja handsprit, vilket Brandskyddsföreningen har ansett är farligt om det skulle börja brinna, då handsprit är mycket lättantändlig och därefter svårsläckt.

När handspriten är slutsåld

Du kanske förstår att handspriten som tänkt köpa kan vara slutsåld. Vad ska man göra då kanske man kan fråga sig. För det första kan man gå in och handla andra saker hos Apoteket. Munskydd, ansiktsmasker, huvudvärkstabletter, tvål och schampo är några exempel på saker som kan hjälpa dig vid ett utbrott. Se då till att besöka apoteken regelbundet för att se vad som har inkommit.

Överlevnadsråd:

 • Se till att köpa handsprit så snart du får möjlighet
 • Var exemplaisk med din och dina samboendes hygien
 • Isolera dig länge från andra om du har möjlighet
 • Undvik folksamlingar och även nära anhöriga
 • Undvika att röra ansiktet ÄVEN om det kliar
 • Storhandla med handskar så få gånger som möjligt
 • Vid pekskärmar på stan använder du touch handskar och spritar händerna.
 • Tvätta och sprita din kropp, dina händer och handtag.
 • Tvätta dina kläder efter att du har varit i butiker eller stått nära smittade
 • Släng förpackningar, påsar och paket innan du kommit in i ditt hem
 • Håll minst 2-3 meters avstånd till så många som möjligt

Ersätt handspriten inte med:

 • Egentillverkad handsprit eftersom den inte är lika effektiv och torkar ut huden
 • Vodka eftersom att alkoholhalten inte är tillräckligt hög och för de flesta orimligt dyr

Därför ska du bry dig!

Man kan fråga sig varför det är viktigt. Varför det är viktigt att köpa handsprit och varför ska man ens bry sig om en pågende smittspridning? Dör man så dör man resonerar vissa.

Vissa sjuksdomar som till exempel den som är pågående just nu kan vara dödliga för vissa men andra inte alls. Vissa människor får bara milda symtom, andra får däremot fatala. Vilka människor som är särskilt känsliga varierar kraftigt mellan sjukdomar och virus. Här spelar även potentiell mutering in. Du som är potentiell smittbärare och potentiell smittspridare bär ett ansvar. Skyddar du inte dig själv riskerar du dina medmänniskors liv och hälsa. Det kan gälla både barn, unga och gamla. I vissa fall också djur.

Att vara ignorant kan vara både allvarligt och oansvarigt. Köper du handsprit har du inga garantier att undgå smitta men det gör defintivt stor skillnad. För dig som funderat men inte kommit till skott är det dags att köpa handspriten så fort du kan! Snart kanske det blir värre!

När man använder handspriten

Patienter som drabbas av vårdrelaterad smitta, ofta kallad "sjukhusinfektion" får ofta utstå långvarigt, ibland svårt invalidiserande lidande eller kan till och med avlida som en följd av infektionen. Samhället har därför stora kostnader för infektionerna och bland de viktigaste åtgärderna mot smittspridning för både patient och samhälle är god hygien hos vårdpersonalen. Handsprit har främst effekt på bakterier men även på vissa virus som har hölje som influensaviruset men däremot saknas effekt på exempelvis många virus som orsakar luftvägs- eller maginfektioner. Den har också mycket dålig, oftast ingen effekt på sporbildande bakterier. Vätskan kan bestå av etanol (etylalkohol) utspädd med vatten till halten 70–75 volymprocent samt denatureringsmedel. Andra produkter innehåller propanol, framför allt isopropylalkohol, till cirka 60 volymprocent. Produkter med båda alkoholerna förekommer också, liksom produkter med tre alkoholer som tillsammans utgör upp till 85 volymprocent. Handsprit innehåller i många fall en mindre mängd glycerol för att motverka den uttorkande effekten på huden. En del handspritprodukter innehåller tillsatser som ger gelkonsistens med liknande syfte.

Hud, föremål och ytor 

Hud som skall desinfekteras skall vara ren och torr då desinfektionen görs. Socialstyrelsens hygienkrav inom vård och omsorg inkluderar användning av handdesinfektionsmedel precis före och efter varje vårdtillfälle av en patient. Vid misstanke om nedsmutsade händer eller vid behandling av en patient med kräkningar och/eller diarré ska handdesinfektion alltid föregås av handtvätt med tvål och vatten.   Desinfektionssprit används också för att desinfektera ytor och föremål som skall vara rena och torra när desinfektionen görs eftersom föroreningar, särskilt med organiskt material inaktiverar spriten och vatten späder ut spriten så tillräcklig koncentration inte säkert erhålls för att ta död på bakterier.FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

TIPSAR OM BRA HANDHYGIEN