pandemi

Förbered dig för en pandemi

En pandemi, är en global smittspridning möjligen orsakad av ett virus. Skillnaden mellan epidemi och pandemi är att pandemin orsakar storskalig global smittspridning medan en epidemi håller sig inom en nations eller ett större områdes gränser i kontrollerbar omfattning. Pandemier orsakar vanligtvis av influensa eller magsjuka och är i regel inte dödligt.

Coronaviruset

Det nya Coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19 är betydligt dödligare än vad en vanlig säsongsinfluensa är. Viruset muterar väldigt snabbt, vilket kan både försvaga och förstärka viruset. Viruset muterar mellan varje smittad individ men påverkas också i en mer betydande omfattning när det muterat hos många människor.

Dödlighet

Viruset antas ha en dödlighet på ungefär 3-4 % varav mycket hög dödlighet bland äldre och klart lägre dödlighet bland yngre. Dödligheten bland barn är minimal, bara något större än hos vuxna individer.  Dödligheten är större med människor som har bakåtliggande sjukdomar. Det kan röra sig om diabetes, högt blodtryck och cancer exempelvis. Enligt vissa uppgifter har viruset muterat med högre dödlighet i Iran, uppemot 10 %. Enligt andra uppgifter så är dödligheten mycket större och antalet döda och smittade kan vara många fler i Kina än vad Kina erkänt. Det finns spekulationer och rykten kring att Kina skulle mörka uppgifter.

Fake news

Folkhälsomyndigheten anser att man bör förhålla sig till deras information i första hand. De har också upplyst om att de cirkulerar falska nyheter, konspirationsteorier och annan information på internet som kan skapa rädsla i samhället. Folkhälsomyndigheten har också fått kritik för att inte ta problemet på tillräckligt stort allvar. Man skickar exempelvis hem smittade för frivillig karantän och förlitar sig på att människor i samhället tar eget ansvar genom att kontakta vården när man har varit i smittdrabbade områden. Strategier som skiljer från andra länder, där man valt att ta i med hårdhandskarna istället.

Enligt dokumentären “Coronaviruset” som gick på SVT2 så svetsade Kinesiska myndigheter in människor i sina egna bostäder utan mat eller vatten samt lät militär köra iväg coronasmittade till okända platser. Man vittnar om en total misär i Kina som liknar krissituationer såsom i andra världskriget och Spanska Sjukan. Vissa forskare jämför Coronaviruset med Spanska sjukan som tog livet av 50 – 100 miljoner människor vilket motsvarade en fjärdedel av jordens befolkning under den aktuella epoken. Samtidigt finns det svenska forskare som tonar ner problematiken kring Coronaviruset. Man anser att Sverige är väl förberett och kan hantera smittspridning bättre än många andra länder.

Hur bör man förbereda sig?

Du kan förbereda dig genom att “preppa” mat såsom konserver, mjöl, pulvermjölk och andra torrvaror. Du köpa fröer och göra din egen sallad. Vid en storskalig smittspridning i samhället och vid en katastrofsituation kan munskydd förväntas av både omgivningen och ansvariga myndigheter. Självklart bör man köpa handsprit innan den tar slut. Det är bra att vara i god tid och väl förberedd oavsett om smittspridning blir katastrofal i Sverige, eller lägre än väntat.NYHETER FRÅN BLOGGEN

mobile-phone-1419281_1280

Smittorisker bidrar till massarbetslöshet och lågkonjunktur

Coronaviruset och dess påtagagliga smittorisk har bidragit till att människor inte kan jobba. De blir (eller riskerar att bli) allvarligt sjuka. De…
hong-kong-1990268_1280

Smart teknik kan minska smittspridningen

Man kan och bör använda sig av smart teknik, för att minimera smittspridningen. Det finns smarta mobilappar, smart hårdvara och idéer som…
girl-1531575_1280

Städ och hygien vid pandemier

Vid pandemier och andra virusutbrott är det bra att städa. Det gäller framförallt på offentliga platser, i företagslokaler och i utrymmen där…
nödutgång

Coronasmittan leder till en global kris

Smittspridningen av coronaviruset leder till en internationell finanskris utan dess like. Vi ser olje- och bensinpriser som är så låga att man…
pandemi

Förbered dig för en pandemi

En pandemi, är en global smittspridning möjligen orsakad av ett virus. Skillnaden mellan epidemi och pandemi är att pandemin orsakar storskalig global…

Copyright 2020 Zignum ©  Alla rättigheter reserverade.